Close
Menu

THE One Khalidiya

THE One Khalidiya Theatre & Restaurant
Sheikh Zayed 1st Street, Khalidiya
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971 600 541 007

Show Times
Sunday - Saturday 10am - 10pm

Restaurant
Sunday - Saturday 8am - 9:30pm

  • the one
  • khalidiya
  • theatre
  • restaurant
  • abu dhabi
  • uae